Provozní životnost

f

Definice:celková doba užitečného života článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článku
nebo baterie — jeden nebo více článků vybavených prvky nezbytnými pro použití, např. pouzdrem, pólovými vývody, značením a ochrannými prvkybaterie v provozu
Alias:životnost
Poznámky:
  • U primární baterie — baterie, která není určena k nabíjení elektrickým proudem, neboť na rozdíl od akumulátorového článku je elektrochemická reakce v ní nezvratnáprimárních baterií se provozní život vztahuje k celkové vybíjecí době nebo kapacitě za stanovených podmínek.
  • U akumulátorový článek — článek, který je určen k nabíjení elektrickým proudemakumulátorových článků nebo baterií se může provozní život vyjadřovat časem, počtem cyklů nabíjení/vybíjení, nebo kapacitou v ampérhodinách (Ah).
  • Dříve se v elektrotechnickém slovníku používal výraz "provozní život"
  • Životnost hermetických akumulátorů se obvykle vyjadřuje počtem normalizovaných nabíjecích a vybíjecích cyklů, které je akumulátor schopen absolvovat do poklesu kapacity na stanovenou mez. Měření životnosti je jedním z testů prováděných v průběhu typových zkoušek akumulátorových článků, je garantována výrobcem a zkušebnou, která prováděla její ověřování. Životnost je parametr značně závislý na podmínkách provozování akumulátorů, především na hloubce vybíjení, na velikosti přebíjení a na teplotách. Proto se při běžném používání hermetických akumulátorů může jejich životnost vyjádřená počtem nabíjecích a vybíjecích cyklů výrazně lišit od hodnot deklarovaných výrobcem, a to jak v kladném, tak i záporném smyslu (více v kapitole Pověry a mýty). Při nízkém stupni vybíjení a vyloučení přebíjení může být u akumulátorové baterie sestavené z hermetických NiCd akumulátorům dosaženo životnosti několika desítek až stovek tisíc nabíjecích a vybíjecích cyklů (např. při použití v kosmické technice). Stejná baterie může být zničena během několika desítek cyklů v důsledku přebíjení za vysokých teplot nebo přepólováním některého z článků při jejím vybití pod povolené napětí nebo při nabíjení za teplot pod bodem mrazu nebo za nižších teplot než je stanoveno výrobcem. Obecně lze říci, že životnost hermetických akumulátorových baterií se snižuje při jejich přebíjení, zvláště při přebíjení za mezních teplot a při jejich hlubokém vybíjení. Optimální teplota pro nabíjení většiny hermetických akumulátorů s ohledem na dosažení co největší životnosti je 5° až 25° C.
  • U mnoha praktických aplikací je velmi obtížné určit a doložit počet nabití a vybití akumulátoru, proto je většinou prodejců garantována životnost formou poskytnutí záruky na stanovenou bezchybnou dobu provozu baterie (v měsících či létech).
  • V normách pro NiCd akumulátory je předepsána životnost 400 cyklů, pro knoflíkové NiCd akumulátory určené pro malé vybíjecí proudy 300 cyklů a pro NiCd akumulátory určené k trvalému nabíjení 50 cyklů do poklesu kapacity na 60 % její jmenovité kapacity. Pro akumulátory NiMH je životnost předepsána na 500 cyklů do poklesu kapacity na 60 % její jmenovité kapacity. Je zajímavé, že NiMH akumulátory mají předepsané přísnější podmínky než akumulátory NiCd i když v praxi je životnost NiCd akumulátorů obvykle daleko vyšší než u NiMH.
  • U lithiových akumulátorů je zkouška odolnosti v cyklech také předepsána. V normě EN 61960 ed.2 je předepsána zkouška životnosti, která je rozlišuje zda se jedná o jednotlivý článek nebo baterii složenou z článků. Je předepsáno min. 400 cyklů do poklesu kapacity na 60 % jmenovité kapacity pro Li-články a 300 cyklů do poklesu kapacity na 60 % jmenovité kapacity pro Li-baterie.
Sekce:482-03-46
Anglicky:service life
Německy:Lebensdauer, f
Francouzsky:durée de vie en service, f

Diskuze ke slovíčku provozní životnost

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.