Plášť

m

Definice:částečný nebo úplný vnější kryt článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článku
, většinou vyráběný z kovu (izolovaný od pólový vývod — vodivá část zařízení, elektrického obvodu, nebo elektrické sítě, určená pro spojení tohoto zařízení, tohoto elektrického obvodu, nebo této elektrické sítě s jedním nebo více vnějšími vodiči.
Příklady nejběžnějších pólových vývodů:
Značení vývodů u akumulátorů
Různé pólové vývody v praxi
Viz též: kladný pólový vývod, záporný pólový vývod nebo chránič pólového vývodu.
pólových vývodů
článku), plastu, papíru nebo jiného vhodného materiálu.
Poznámka:
Sekce:482-02-20
Anglicky:jacket
Německy:Ummantelung, f
Francouzsky:conteneur, f