ČSN EN 60086-4 ed. 2

Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií

Primary batteries - Part 4: Safety of lithium bateries

Tato norma pojednává o zkouškách a požadavcích týkajících se primárních lithiových baterií pro zajištění jejich bezpečného provozu při předpokládaném použití a při přiměřeně předvídatelném nesprávném použití. Ve třech informativních přílohách jsou kromě zásad pro dosažení bezpečnosti lithiových baterií uvedeny také zásady pro konstruktéry zařízení používajících lithiové baterie a dále pak dodatečné informace týkající se vystavování a skladování.

Nahrazuje normu ČSN EN 60086-4 z r.2001


Platnost:  od 1. 9. 2008
Třídicí znak:  364110
Odkaz na znění:  http://csnonlinefirmy.unmz.cz/html_nahledy/36/81470/81470_nahled.htm
Související normy:
ČSN EN 60086-4 Primární baterie - Část 4: Bezpečnostní norma pro lithiové baterie
ČSN EN 60086-3 ed. 2 Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie
ČSN EN 60086-5 ed. 2Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem
ČSN EN 60086-2 ed. 3Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace
ČSN EN 60086-1 ed. 3Primární baterie - Část 1: Všeobecně. Tato norma se týká normalizace primárních baterií s ohledem na jejich elektrochemický systém, rozměry, třídění, uspořádání vývodů, značení, zkušební metody, typické vlastnosti, bezpečnostní a environmentální aspekty.
ČSN EN 60086-4 ed. 2 Primární baterie - Část 4: Bezpečnost lithiových baterií
ČSN EN 60086-5 ed. 3Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem
ČSN EN 60086-2 ed. 4Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace