Akumulátorová baterie oxid olovičitý-olovo

f; olověná akumulátorová baterie, f

Definice:akumulátorová baterie — baterie tvořená jedním nebo více akumulátorovými článkyakumulátorová baterie s vodným elektrolyt — kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou
elektrolytem
založeným na zředěné kyselině sírové, jejíž kladná elektroda — konstrukční část článku obsahující aktivní materiál, na níž dochází během vybíjení podle konvence k redukční reakcikladná elektroda je z oxidu olovičitého a záporná elektroda — konstrukční část článku obsahující aktivní materiál, na níž dochází během vybíjení podle konvence k oxydační reakcizáporná elektroda je z olova
Alias:olověná akumulátorová baterie
Poznámky:
Sekce:482-05-01
Anglicky:lead dioxide lead battery, lead acid battery
Německy:Bleibatterie, f; Bleiakkumulator, m
Francouzsky:batterie au plomb-bioxyde de plomb, f; batterie au plomb $, f