Polosuchá nabitá baterie

f

Definice:nabitá akumulátorová baterie — baterie tvořená jedním nebo více akumulátorovými článkyakumulátorová baterie, jejíž článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
články
obsahují malé množství elektrolyt — kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou
elektrolytu
absorbovaného v elektroda — typ vodiče elektrického proudu, sloužící pro kontakt s nekovovými částmi obvodu (např. polovodič, elektrolyt, vakuum, prostor naplněný plynem). Elektrody jsou složeny z proudového kolektoru a aktivního materiálu. Používají se potenciometrické, svářecí nebo třeba medicínské elektrody; jsou též součástí galvanických článků. Podle chemických reakcí, které na nich vznikají, se dělí na anody a katody a podle jejich počtu na elektrody prvního a druhého druhu.elektrodách článku nebo v separátor (elektrody) — konstrukční část článku vyrobená z materiálu prostupného pro ionty, který uvnitř článku zabraňuje elektrickému kontaktu mezi elektrodami opačné polarity, ale současně umožňuje kontakt elektrod s elektrolytemseparátorech elektrod
Alias:nabitá polosuchá baterie
Poznámka:
Sekce:482-05-29
Anglicky:drained charged battery
Německy:entleerte geladene Batterie, f
Francouzsky:batterie chargée vidée, f