Suchá nabitá baterie

f

Definice:stav některých typů akumulátorová baterie — baterie tvořená jedním nebo více akumulátorovými článkyakumulátorových baterií při dodání, kdy článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
články
neobsahují elektrolyt — kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou
elektrolyt
a elektroda — typ vodiče elektrického proudu, sloužící pro kontakt s nekovovými částmi obvodu (např. polovodič, elektrolyt, vakuum, prostor naplněný plynem). Elektrody jsou složeny z proudového kolektoru a aktivního materiálu. Používají se potenciometrické, svářecí nebo třeba medicínské elektrody; jsou též součástí galvanických článků. Podle chemických reakcí, které na nich vznikají, se dělí na anody a katody a podle jejich počtu na elektrody prvního a druhého druhu.elektrody jsou suché a v nabitém stavu
Alias:nabitá suchá baterie
Poznámka:
Sekce:482-05-30
Anglicky:dry charged battery
Německy:trockene geladene Batterie, f
Francouzsky:batterie chargée sèche, f