Monobloková baterie

f

Definice:baterie — jeden nebo více článků vybavených prvky nezbytnými pro použití, např. pouzdrem, pólovými vývody, značením a ochrannými prvkybaterie s více oddělenými, ale elektricky spojenými komorami článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článku
, které jsou určeny pro vložení sestavy elektroda — typ vodiče elektrického proudu, sloužící pro kontakt s nekovovými částmi obvodu (např. polovodič, elektrolyt, vakuum, prostor naplněný plynem). Elektrody jsou složeny z proudového kolektoru a aktivního materiálu. Používají se potenciometrické, svářecí nebo třeba medicínské elektrody; jsou též součástí galvanických článků. Podle chemických reakcí, které na nich vznikají, se dělí na anody a katody a podle jejich počtu na elektrody prvního a druhého druhu.elektrod, elektrolyt — kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou
elektrolytu
, pólový vývod — vodivá část zařízení, elektrického obvodu, nebo elektrické sítě, určená pro spojení tohoto zařízení, tohoto elektrického obvodu, nebo této elektrické sítě s jedním nebo více vnějšími vodiči.
Příklady nejběžnějších pólových vývodů:
Značení vývodů u akumulátorů
Různé pólové vývody v praxi
Viz též: kladný pólový vývod, záporný pólový vývod nebo chránič pólového vývodu.
pólových vývodů
nebo vzájemného propojení a případných separátor (elektrody) — konstrukční část článku vyrobená z materiálu prostupného pro ionty, který uvnitř článku zabraňuje elektrickému kontaktu mezi elektrodami opačné polarity, ale současně umožňuje kontakt elektrod s elektrolytemseparátorů
Poznámky:
Sekce:482-02-17
Anglicky:monobloc battery
Německy:Blockbatterie, f
Francouzsky:batterie monobloc, f