Nabíjení hermetických akumulátorů

Proces nabíjení hermetických akumulátorů může být řízen velikostí nabíjecího proudu (proudové nabíjení) nebo velikostí nabíjecího napětí (napěťové nabíjení). Proudem řízené nabíjení se převážně používá u NiCd a NiMH hermetických akumulátorů, u Li-ion a Li-pol nebo VRLA akumulátorů se používá nabíjení napěťové.

Nabíjení hermetických akumulátorů má rozhodující vliv na většinu užitných vlastností těchto výrobků, především na jejich životnost. Při překročení mezních hodnot rozhodujících veličin, kterými mohou být velikost nabíjecího proudu nebo napětí, doba nabíjení, rozsah povolených teplot pro jednotlivé způsoby nabíjení a typy akumulátorů, může nastat buď okamžitá destrukce akumulátoru, nebo v lepším případě může dojít ke zhoršení jeho parametrů. Většina moderních nabíječů (pokud jsou použity pro odpovídající akumulátor) zabezpečí pouze dodržení elektrických veličin potřebných pro správné nabíjení, ale ne dodržení teplot povolených pro nabíjení. Nabíjení, jak příliš studených, tak i příliš teplých akumulátorů, může být příčinou jejich zničení. Proto je důležité, aby akumulátory byly před zahájením nabíjení temperovány na doporučenou teplotu, a to po dostatečnou dobu (min. 2 hodiny), aby se vyrovnala teplota i vnitřku elektrodového systému, který je špatně tepelně vodivý. Dále je vhodné, aby bylo zajištěno chlazení akumulátoru v průběhu nabíjení, a to alespoň volným pohybem vzduchu (konvekcí) v jeho okolí.

Proudové nabíjení

Tato kapitola v úvodu popisuje podmínky, které musejí být u proudového nabíjení dodrženy, a poté proudové nabíjení dělí na jednotlivé typy – jednak ve vztahu k době nabíjení (normální, zrychlené, rychlé a velmi rychlé), věnuje se i dobíjení a to jak trvalému, tak konzervačnímu.

Napěťové nabíjení

Napěťové nabíjení – metoda CCCV

Nabíjení hermetických NiCd akumulátorů

Tato poměrně rozsáhlá kapitola se konkrétně věnuje nabíjení NiCd akumulátorů. Je rozdělena z hlediska procedury tohoto nabíjení podle jeho ukončení – a to na ukončení časové, napěťové (s metodami VCO, PKV, –ΔV a d²V/dt²), teplotní (metoda TCO a ΔT/Δt) a proudové.

Nabíjení hermetických NiMH akumulátorů

Nabíjení hermetických NiMH akumulátorů – porovnání a rozdíly s nabíjením NiCd akumulátorů

Nabíjení lithiových akumulátorů

Nabíjení konstantním napětím, metoda CCCV, graf.

Nabíječe

Tato kapitola pojednává o nabíječích a testerech (hermetických) akumulátorů jednotlivých typů. Nabíječe můžeme rozdělit podle několika kritérií – například dle technologie, podle které ukončují nabíjecí proces, nebo prakticky na nabíječe komerční, profesionální a speciální testery akumulátorů. U každého druhu je vysvětlen jeho princip a zhodnoceny jeho klady a zápory.

Závěrem ke kapitole nabíjení

Nejčastější chyby při nabíjení akumulátorů.