Zapojení akumulátorové baterie pro radiostanice

Na obrázku 7.9 je schéma typického zapojení akumulátorové baterie pro radiostanice z NiCd nebo NiMH akumulátorů. Baterie má nabíjecí a vybíjecí kontakty. Přes vybíjecí kontakty je baterie spojena s radiostanicí a pomocí nabíjecích kontaktů při vložení do nabíječe probíhá nabíjení. Uvnitř baterie je termistor typu NTC (se vzrůstající teplotou klesá hodnota odporu termistoru), který zde slouží ke snímání teploty akumulátoru.

Pro správnou funkci nabíječe a pro delší životnost baterie je třeba, aby termistor byl umístěn přímo na těle jednoho z akumulátorů. Hodnoty termistorů u baterií do radiostanic bývají nejčastěji 10 kΩ nebo 33 kΩ, u akumulátorového nářadí to bývá nejčastěji 6,8 kΩ nebo 10 kΩ, u notebooků a mobilních telefonů většinou také 10 kΩ, ale můžeme se setkat s hodnotami od 1 kΩ až do 100 kΩ.

Funkce diody je jasná, slouží proti přepólování při nabíjení a také jako ochrana proti zkratu nabíjecích kontaktů.

Dalším bezpečnostním prvkem označeným na obrázku je termostat — Jedná se o vratnou tepelnou pojistku, která se používá jako bezpečnostní nebo řídící prvek.termostat. V tomto zapojení slouží vlastně jako bezpečnostní vratná pojistka, která se vkládá do série s akumulátory. Nejčastěji se setkáváme s termostaty značek TEXAS, ISUZU nebo PEPI s vypínacími teplotami kolem 70° - 80° C, liší se též podle povolených protékajících proudů. Nelze však termostat považovat jako regulátor nabíjení a spoléhat se, že vypne jakmile se překročí daná teplota. Ne, že by nebyl spolehlivý, ale zpožděná reakce na zvýšení teploty akumulátoru má vlastně za následek, že akumulátory v době jeho vypnutí již bývají zničené. V tomto zapojení je termostat určen pouze jako bezpečnostní prvek pro případ zkratování akumulátoru, ať již obsluhou nebo například vadnou izolací jednotlivých akumulátorů, nebo pro případ poruchy nabíječe. Termostat stejně jako termistor se vkládá co nejblíže k tělu jednoho z akumulátorů.

7.9.png
7.9.Schéma typického zapojení akubaterie pro radiostanice

Často se setkáváme s tím, že nabíjecí kontakty jsou čtyři. Na čtvrtém kontaktu je většinou odpor (oproti zemi), podle kterého se řídí nabíjení v nabíječi. Někdy je to využíváno jako rozlišení, zda se jedná o aku typu NiCd, NiMH popřípadě Li-Ion. U některých nabíječů je to informace pro zvolení nabíjecího proudu.


Diskuze ke stránce Zapojení akumulátorové baterie pro radiostanice

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.