Princip

Materiály běžně používané jako aktivní hmoty kladné elektrody jsou dnes LiCoO2, LixMn2O4, LiNiO2 aLiV2O5, popř. i další. Elektrochemické procesy probíhající při nabíjení a vybíjení lze zjednodušeně vyjádřit následujícími rovnicemi:

Děje na kladné elektrodě:

(8)2 LixMO2 + Li+ + e- 2 Lix+0,5 MO2

kde M může být některý z kovů tvořících aktivní sloučeninu kladné elektrody.

Děje na záporné elektrodě:

(9)LiyCz Liy-1Cz + Li+ + e-

Jako elektrolyt je v největší míře používán LiPF6 rozpuštěný v nepolárním rozpouštědle.


Diskuze ke stránce Princip

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.