NiCd akumulátory

Historie

Vznik a vývoj NiCd akumulátorů.

Princip

Základní princip funkce NiCd akumulátoru, chemické rovnice, konstrukce článku, ..

Základní charakteristiky

Tato kapitola popisuje hlavní přednosti a naopak nevýhody hermetických NiCd akumulátorů proti ostatním hermetickým systémům, a načrtává oblasti, ve kterých je tento typ hermetických akumulátorů možno s výhodou použít.

Rozdělení hermetických NiCd akumulátorů

Základní rozdělení NiCd akumulátorů podle tvaru, technologie výroby, tvaru elektrod, …

Rozdělení podle použití NiCd akumulátorů

Jak si vybrat správný NiCd akumulátor? Podle vlastností a použití můžeme akumulátory dělit na akumulátory se zvýšenou spolehlivostí, pro extrémně rychlé nabíjení, pro trvalé dobíjení, pro komerční použití, …

Zkoušky hermetických NiCd akumulátorů stanovené normami

Některé vlastnosti a zkoušky hermetických NiCd akumulátorů stanovené normami

Válcové NiCd akumulátory

Značení a rozdělení NiCd válcových akumulátorů. Výrobní řady těchto akumulátorů, odkazy na nabíjení.

Malé prizmatické plynotěsně uzavřené NiCd akumulátory

Značení a použití prizmatických plynotěsně uzavřených NiCd akumulátorů.

Knoflíkové akumulátory

Značení a použití knoflíkových plynotěsně uzavřených NiCd akumulátorů

Metody vhodné pro nabíjení hermetických NiCd akumulátorů

Odkaz na metody nabíjení NiCd akumulátorů

Skladování hermetických NiCd akumulátorů

Doporučené skladování NiCd hermetických akumulátorů