Zkoušky hermetických NiCd akumulátorů stanovené normami

Základní typy zkoušek NiCd akumulátorů jsou stanoveny normou Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium ČSN EN 61951-1 ed.2 (bývalá norma ČSN 36 4385). Jedná se o sloučení norem Alkalické akumulátorové články a baterie - Niklkadmiové válcové neprodyšně uzavřené akumulátorové články. ČSN EN 60285, IEC 61509 a Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Niklkadmiové uzavřené plynotěsné malé hranolové akumulátorové články ČSN EN 61440. Zřejmě by bylo nad rámec těchto stránek podrobně zde rozepisovat jednotlivé postupy při zkoušení akumulátorů. Proto se zde zmíníme o zkouškách a vlastnostech hermetických NiCd akumulátorů, se kterými se nejčastěji setkáváme v dotazech našich zákazníků a posluchačů. Dále pak o vlastnostech, které se nesprávně vysvětlují.

U hranolových a válcových akumulátorů je jedna z povinností výrobce též vyznačit na výrobku doporučený nabíjecí proud a čas nebo trvalý nabíjecí proud u článku typu „T“ (článek pro trvalé dobíjení – viz dále). Většina výrobců uvádí tzv. normální nabíjení proudem odpovídající desetině kapacity (0,1 It) po dobu 14–16 hodin. To však neznamená, že akumulátor by nemohl být nabíjen zrychleným nebo i rychlým nabíjením. Tuto možnost je třeba konzultovat s prodejcem nebo lépe z dovozcem nebo výrobcem akumulátorů, popřípadě žádat katalogové listy pro koupený produkt. To, že na akumulátoru je uveden pouze jeden typ možného nabíjení, je většinou způsobeno tím, že se tam jednoduše všechny možnosti nabíjení nevejdou.

Další častý dotaz se týká normálního nabíjení. Co se stane, když nabíjím proudem odpovídajícím 0,1 It a zapomenu akumulátor odpojit od nabíjení. Nemělo by se stát vůbec nic. U válcových akumulátorů je normou předepsána zkouška přebíjení proudem odpovídající desetině kapacity po dobu 28 dnů a po této době musí článek v dalším cyklu odevzdat 100 % své jmenovité kapacity, u knoflíkových článků je tato mez stanovena na 85 % jmenovité kapacity. U hranolových článků je předepsána pouze zkouška přebíjení po dobu 48 hodin, ale akumulátory musí odevzdat po tomto přebíjení též 100 % jmenovité kapacity. Tím však nechceme říci, že doporučujeme takto s akumulátory zacházet. Má to sice negativní vliv na životnost akumulátoru, ale není to ještě důvod, proč tyto akumulátory vyhazovat.

zaručená kapacita — hodnota kapacity baterie určená za stanovených podmínek a deklarovaná výrobcemZaručená (jmenovitá) kapacita akumulátoru je kapacita dodaná akumulátorem při proudu odpovídajícím 0,2 It (5hodinové vybíjení) do konečného napětí 1,0 V při teplotě +20 °C po nabíjení, skladování a vybíjení dané výše uvedenou normou. Často se zákazníci ptají, proč akumulátor nemá odpovídající kapacitu, ale při tom akumulátor vybíjí proudem často přesahujícím jeho několik násobků kapacity akumulátoru. Kapacita akumulátoru se snižuje při vybíjení velkými proudy (viz obr. 2.3) nebo při zvýšených nebo snížených teplotách. Na tomto místě je vhodné se zmínit o měření kapacity ventilem řízených olověných akumulátorů s kyselým elektrolytem (VRLA, SLA – častěji stále používaný, i když dnes ve většině případů nepřesný výraz gelových akumulátorů), kde je jmenovitá kapacita akumulátoru stanovena proudem odpovídající dvacetihodinovému vybíjení (I20). Snížení kapacity nárůstem vybíjecích proudů je u těchto akumulátorů daleko větší než u akumulátorů NiCd. Přitom se gelové akumulátory používají do UPS nebo dětských autíček, kde vybíjecí proud určitě neodpovídá dvacetihodinovému vybíjení. Většina UPS je konstruována na 8 – 15minutové zálohování a dětská autíčka jezdí na tento akumulátor ani ne hodinu nebo maximálně několik hodin.

Ve výše uvedené normě najdeme i označování článků opatřené vývodovými pásky, které slouží k pájení. Článek bez vývodů by měl být označován CF. Články, které mají oba vývody vyvedeny u čepičky, se značí HH. Články s vývody nahoře a dole, každý na jinou stranu se značí HB (hovorově tzv. „s vývody do Z“). Nenajdeme zde však označení pro akumulátory s vývody nahoře a dole ve stejném směru (hovorově tzv. „s vývody do U“) a označují se většinou CL. U některých výrobců se setkáváme s označeními, které vychází s této normy, např. firma Francouzská firma SAFT je jedním z největších výrobců akumulátorů a baterií v Evropě. SAFT má označení: CFN, HHG, HBG a CLG.

2.6.png
2.6.Značení vývodů u akumulátorů

Diskuze ke stránce Zkoušky hermetických NiCd akumulátorů stanovené normami

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.