Základní charakteristiky

Hlavní přednosti hermetických NiCd akumulátorů proti ostatním hermetickým systémům

 • vysoká spolehlivost a životnost

 • možnost odběru velmi vysokých proudů

 • schopnost rychlého a velmi rychlého nabíjení

 • velký rozsah pracovních teplot pro vybíjení (–40°C až + 70°C)

 • výborné mechanické vlastnosti – odolnost vůči rázům a vibracím

 • univerzálnost

 • relativně malá změna napětí v průběhu vybíjení, čímž je dán prakticky konstantní výkon spotřebičů napájených NiCd akumulátory. Z typických vybíjecích křivek hermetických NiCd akumulátorů při různě velkých vybíjecích proudech na obrázku 2.3 je zřejmé, že po mírném poklesu napětí na počátku vybíjení zvláště menšími proudy zůstává napětí téměř konstantní, a to prakticky až do plného vyčerpání kapacity, poté strmě klesá. Ale zároveň je to i jejich nevýhoda (viz dále).

Nevýhody NiCd akumulátorů proti ostatním hermetickým systémům

 • menší měrná energie vztažená na hmotnost nebo objem

 • náhlý pokles napětí na konci vybíjení, podle napětí nelze určit zbytkovou kapacitu

 • obsah kadmia, které je klasifikováno jako látka škodlivá životnímu prostředí

 • Paměťový efekt (memory effect)
2.3.png
2.3. - Vybíjecí křivky různými proudy akumulátoru pro všeobecné použití při 20 °C, po nabíjení 0,1 It po dobu 16 hodin při 20 °C

Použití

 • NiCd akumulátory jsou obecně pro svou univerzálnost použitelné pro širokou škálu aplikací.

 • Pro svou vysokou spolehlivost jsou vhodné pro kosmickou, leteckou, vojenskou techniku.

 • Díky životnosti se používají jako zdroje pro zdravotnickou techniku.

 • Pro schopnost odběru vysokých proudů slouží jako nejlepší zdroje pro napájení profesionálního akumulátorového nářadí a obdobné aplikace.

 • Odolnost vůči vibracím je předurčuje pro použití do nářadí nebo strojů, u nichž jsou vibrace součástí jejich práce.

 • Z povahy jejích vybíjecích křivek, jejich odolnosti, odběru a schopnosti rychlého nabíjení jsou vyhledávané modeláři coby spolehlivé zdroje energie pro náročné aplikace.

 • Odolnost vůči rázům a široký rozsah pracovních teplot z nich činí ideální zdroje pro mobilní a outdoorová zařízení.

 • Naopak, nejsou vhodné do aplikací nebo prostředí, ve kterých by případný únik kadmia z akumulátoru byl katastrofální.

 • Zároveň Novelizace Zákona o odpadech 185/2001 Sb. ze Zákona 297/2009 Sb. se směji NiCd akumulátory používat pouze pro průmyslové aplikace, nikoliv již pro komerční využití.

Viz také


Diskuze ke stránce Základní charakteristiky

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.