Malé prizmatické plynotěsně uzavřené NiCd akumulátory

Značení

Uzavřené plynotěsné niklkadmiové malé hranolové akumulátorové články jsou značeny písmeny „KF“, po nichž následují tři skupiny číslic vzájemně oddělené lomítkem.

  • Dvě číslice nalevo od prvního lomítka vyjadřují maximální šířku, která je pro článek předepsána, vyjádřenou v milimetrech a zaokrouhlenou nahoru na celé číslo.
  • Čísla uprostřed vyjadřují tloušťku, která pro článek předepsána, vyjádřenou v milimetrech a zaokrouhlenou nahoru na celé číslo.
  • Poslední číslice udávají maximální výšku, která je pro článek předepsána, vyjádřenou v milimetrech a zaokrouhlenou nahoru na celé číslo.

Příklad: KF 18/07/49

V nové normě (Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 1: Nikl-kadmium ČSN EN 61951-1 ed.3) se připravuje rozdělení prizmatických článků ještě podle vybíjecích proudů:

L- malý vybíjecí proud do 0,5 It
M- střední vybíjecí proud do 3,5 It
J- vyšší střední vybíjecí pruod do 5,0 It
H- vysoký vybíjecí proud do 7.0 It
X- velmi vysoký vybíjecí proud až do hodnoty 15It
Takže místo označení KF 18/07/49 by se mělo použít například označení KFM 18/07/49, pokud bude článek určen pro vybíjecí proudy nad 0,5 a do 3,5 It.
Zde musím napsat poznámku, že toto dělení se mi zdá zcela zbytečné, protože produkce prizmatických článku v NiCd systému je v současné době (r.2010) již na nule. Pokud existuje výrobce nebo dovozce do ČR, předem se mu omlouvám a rád na těchto stránkách napravím svůj omyl.

Hlavní použití

Tyto akumulátory byly využívány hlavně v bateriích pro mobilní telefony. Jejich předností proti válcovým článkům je možnost sestavení baterie bez nevyužitých prostorů, tedy rozměrově menších při srovnatelné kapacitě. Nevýhodou je větší cena prizmatických akumulátorů. Dnes jsou nahrazovány NiMH a Li-Ion akumulátory s větší měrnou energií a většina výrobců již výrobu těchto článků v provedení NiCd zastavila. Další použití bylo i pro baterie pro přenosné radiostanice a též i pro komerční techniku, jako byly CD walkmany (hlavně rozměr HS).

V tabulce 2.4. jsou typy akumulátorů, které se objevily v normách.

 

 

Označení IEC

max. šířka
[mm]

max. tloušťka [mm]

max. výška
[mm]

Označení ANSI

KF 18/07/41

17,3

6,1

40,2

US

KF 18/07/49

17,3

6,1

48,2

CS

KF 18/09/49

17,3

8,3

48,2

CM

KF 18/07/68

17,3

6,1

67,3

HS

KF 18/09/68

17,3

8,3

67,3

 

KF 18/11/68

17,3

10,5

67,3

 

KF 18/18/68

17,3

17,3

67,3

 

KF 23/15/68

23,0

14,7

67,3

 

Tabulka: 2.4 — Základní rozměrové typy prizmatických NiCd akumulátorů


Diskuze ke stránce Malé prizmatické plynotěsně uzavřené NiCd akumulátory

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.