Metoda „−ΔV“

Třetí a asi mezi odbornou veřejností nejznámější je metoda indikace poklesu napětí na konci nabíjení, nazývaná –ΔV (správně by to mělo být „–ΔU“, protože napětí značíme U, ale ponecháme výraz z angličtiny). Nabíjení se ukončí, pokud pokles napětí na jeden článek je 10 mV. Tato hodnota platí pro NiCd akumulátory. Pro NiMH akumulátory je vhodné indikovat pokles napětí 5 mV na článek. Metoda je to nejrozšířenější, ale má i své slabé stránky. V prvé řadě je to, že ji lze pro NiCd akumulátory aplikovat jen pro proudy o velikosti 2 It až 0,5 It, což odpovídá rychlému popř. zrychlenému nabíjení. Při nabíjení proudem nižším než 0,5 It již nedochází k poklesu napětí na konci nabíjení. Pro proudy větší než 2 It, tedy pro ultra rychlé nabíjení, není též nejvhodnější. S tím souvisí druhá slabší stránka, a to že k poklesu napětí dochází až když je akumulátor nabitý a začne se přebíjením zahřívat a zvýšením teploty vlastně dochází ke snížení napětí. Nabíjení je tedy ukončeno až po krátkém přebíjení, které samozřejmě poněkud snižuje životnost zdroje (viz obrázek 5.4). Použití této metody nejčastěji najdeme v komerčních nabíječích pro rychlé nabíjení, tedy v nabíječích, které jsou běžně v prodeji a slouží k nabíjení komerčních akumulátorů a v starších nabíječích pro akumulátorové nářadí.

5.4.png
5.4.Nabíjení NiCd akumulátorů – Metoda „–ΔV“

V současné době jsou tyto nabíječe konstruovány jak pro NiMH tak i NiCd akumulátory, proto jsou nastaveny na pokles 5 mV na jeden článek. Ale v době, kdy se ve většině aplikací používaly jen NiCd akumulátory se pokles napětí nastavoval na 10 mV na článek. Pokud v takovém nabíječi začneme nabíjet NiMH akumulátorové baterie, většinou nedojde k poklesu napětí o 10 mV na článek a tím nenastane ukončení nabíjení a baterie je přebíjena. Z tohoto důvodu doporučujeme následující: pokud neznáte metodu ukončování nabíjení Vašeho nabíječe a vyměňujete akumulátorovou baterii v nějakém zařízení, nebo si necháváte provádět repasi takovéhoto zdroje, která byla v provedení NiCd, tak opět požadujte novou baterii v provedení NiCd. Pokud byla v provedení NiMH, tak žádejte NiMH. Při konstrukci nabíječů založených na této bázi se zapomíná na to, že akumulátor může mít záporný pokles napětí hned na začátku nabíjení. Tento efekt hlavně vykazují akumulátory po delším skladování, napětí rychle vzroste a pak se vrátí do normálních hodnot podle nabíjecích křivek. Proto se doporučuje při používání této metody ignorovat průběh napětí v prvních 5 – 10 minutách. Kvalitnější nabíječe jsou konstruovány již s ohledem na tento jev.


Diskuze ke stránce Metoda „–delta V“

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.