Válcové NiMH akumulátory

Značení

Uzavřené plynotěsné NiMH válcové akumulátorové články by měly být podle platných norem značeny písmeny HR, po nichž následuje nejprve písmeno L, M, H nebo X označující, že článek s L je navržen pro nízké (do 0,5 It), M střední (do 3,5 It), H vysoké (do 7 It) nebo X velmi vysoké (nad 7 It) vybíjecí proudy, a následně pak dvě skupiny čísel, oddělené lomítkem. Pokud je článek určen k trvalému nabíjení při vyšší teplotě, vloží se mezi písmeno L, M, H nebo X a dvě skupiny číslic ještě písmeno T. Pokud je článek určen i na rychlé nabíjení, vloží se za písmena a dvě skupiny číslic ještě písmeno R, které označuje, že článek je určen pro nabíjecí porudy >= 1It.Dvě číslice nalevo od lomítka vyjadřují maximální průměr, který je pro článek předepsán, vyjádřený v milimetrech a zaokrouhlený nahoru na celé číslo. Dvě číslice vpravo od lomítka vyjadřují maximální výšku, která je pro článek předepsána, taktéž vyjádřenou v milimetrech a zaokrouhlenou nahoru na celé číslo.

Označení Průměr
[mm]
Výška
[mm]
Odpovídající primární baterie Označení ANSI
HR 11/4510,544,5R03AAA
HR 11/5110,550,55/4AAA
HR 11/6710,567,05/3AAA
HR 15/4314,543,04/5 AA
HR 15/4914,549,0* AA
HR 15/5114,550,5R6AA
**HR 15/6715,067,05/4AA
HR 17/2917,028,52/3A
HR 17/4317,043,04/5A
HR 17/5017,050,0A
HR 17/6717,067,04/3A
**HR 18/4418,043,54/5Af
**HR 18/6718,067,04/3Af
**HR 19/6719,067,04/3Aff
HR 23/3423,0344/5Cs
HR 23/4323,043,0Cs
**HR 23/4423,043,5Cs
**HR 23/5023,050,05/4Cs
**HR 23/6023,061,07/5Cs
HR 26/4725,847,0* C
HR 26/5025,850,0R14C
HR 33/3633,036,01/2 D
HR 33/6233,061,5R20D
HR 33/9133,091,0F
**HR 34/6033,559,5* D

Tabulka: 3.1 — Základní rozměrové typy válcových NiMH akumulátorů

V této tabulce nejsou uvedeny pouze rozměry válcových NiMH akumulátorů zahrnutých do platné normy Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid ČSN EN 61951-2 Ed.2v době psaní těchto stránek, ale jsou zde i rozměry, které se připravují v nové normě Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid ČSN EN 61951-2 Ed.3.

*) hvězdičkou označené velikosti jsou sice v platné normě, ale v praxi se toto označení moc nepoužívá. Rozměr HR 15/49 je sice označení pro velice rozšířený článek, a to označení pro tužkovou baterii bez vysoké čepičky, která je určena pro průmyslové aplikace (pro bodování do sestav), ale v katalozích nebo ve vyhledavačích se raději označují jako HR 15/51, protože toto označení je známější (zavedenější). Podobně je tomu i u rozměru HR 26/47 jedná se o "malý monočlánek" pro průmyslovou výrobu a i u rozměru HR 34/60.

**) dvěma hvězdičkami jsou označeny rozměry, které jsou obsaženy v návrhu normy Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid ČSN EN 61951-2 Ed.3. Zda tam budou i při vydání normy nelze zaručit. Například rozměr HR 23/60. Povolená výška je 61 mm, takže by označení mělo být spíše HR 23/61, resp. HR 23/62, protože toto označení již na některých výrobcích můžeme najít.

V nové normě Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid ČSN EN 61951-2 Ed.3 se zavádí nové značení akumulátorů pro teplotní rozsahy. V předcházející edici 2 bylo pouze značení "T" pro akumulátory pro prostředí se zvýšenou teplotou nebo pro trvalé dobíjení. V nové edici 3 je již kromě označení "T" používáno i písmeno "S", pro články s omezením teploty povrchu (pojistka proti přehřátí). Používání písmene "S" se předpokládá pouze u článku s povoleným vybíjecím proudem L a M.

Pro články odpovídající velikosti primárním článkům (komerční akumulátor — NiCd nebo NiMH akumulátor, který je rozměrově shodný se základními typy primárních článků velikost R 03 (AAA), R 6 (AA), R 14 (C) nebo R 20 (D) a slouží jako náhrada za tyto 1,5V články.komerční články) jsou podle normy Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid ČSN EN 61951-2 Ed.2 povolena též tato označení:

  • HR 03 (pro články velikosti AAA, R03)
  • HR 6 (pro články velikosti AA, R6)
  • HR 14 (pro články velikosti C. R14)
  • HR 20 (pro články velikosti D, R20)

V nové normě Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid ČSN EN 61951-2 Ed.3 se již navrhuje označování komerční akumulátor — NiCd nebo NiMH akumulátor, který je rozměrově shodný se základními typy primárních článků velikost R 03 (AAA), R 6 (AA), R 14 (C) nebo R 20 (D) a slouží jako náhrada za tyto 1,5V články.komerčních článků i písmeny k označování povolených vybíjecích proudů stejně jako základní průmyslové články - L pro nízké proudy (do 0,5 It) a M pro střední proudy (do 3,5 It), dále písmenem R, pokud je článek určen i k nabíjení proudem větším než 1It a písmenem S, pokud bude mít článek teplotní omezení pro teplotu povrchu. Takže místo označení HR 03 se budeme setkávat s označením například HRMR 03, bude to článek velikosti mikrotužky s povoleným rychlým nabíjením a s povoleným vybíjecím proudem větším než 0,5It a menším než 3,5It. V této normě se nepředpokládá, že komerční akumulátor — NiCd nebo NiMH akumulátor, který je rozměrově shodný se základními typy primárních článků velikost R 03 (AAA), R 6 (AA), R 14 (C) nebo R 20 (D) a slouží jako náhrada za tyto 1,5V články.komerční články by byly určeny pro vysoké proudy (H) a velmi vysoké vybíjecí proudy (X).

Technologický pokrok v oblasti NiMH akumulátorů je tak rychlý, že v současnosti se na trhu nabízejí i akumulátory jiných velikostí. Díky rozvoji mobilních telefonů se setkáváme s akumulátory s označením AAAA, tedy s průměrem menším než tzv. mikrotužky. Ve stručnosti uvedeme ještě další typy akumulátorů bez podrobnějších údajů:

  • AAAA
  • 1/2 AAA,
  • 2/3 AAA,
  • 1/2 AA,
  • 2/3 AA,
  • 2/3 Cs.

U NiMH akumulátorů se můžeme setkat i s průměrem, který u NiCd akumulátorů nenajdeme, je to akumulátor, který má průměr 18,2 mm a běžně se značí Af, tedy o trochu větší než rozměr A. Nejběžnější typ je 4/3Af, který je používán nejčastěji do baterií pro notebooky. V literatuře ho najdeme pod označením HR 18/65, ale v nové normě je pod označením HR 18/67. Podobné označení mají Li-akumulátory "18650". Kromě používání tohoto rozměru u baterií v notebooku, se s tímto rozměrem setkáváme i u akumulátorového nářadí značky Makita. Zde však je třeba velmi dbát na rozdělení akumulátorů podle použití. Běžný akumulátor se zvýšenou kapacitou má kapacitu 4,5Ah, avšak akumulátory do nářadí se pohybují s kapacitou kolem 3,2 Ah. Použití akumulátorů s kapacitou 4,5Ah do akumulátorového nářadí je zcela nemožné, elektronika uvnitř nářadí nedovolí, aby se nářadí vůbec rozběhlo.

Kromě toho, že se každým rokem objevují nové rozměrové typy, roste i kapacita jednotlivých akumulátorů. Abychom uvedli i nějaký příklad, vezmeme si standardní tužkový akumulátor. V počátcích uvedení na trh (rok 1996) byla kapacita kolem 1000 mAh, o rok později již 1200 mAh, v roce 2000 se setkáváme s kapacitou 1600 mAh, na konci roku 2002 je běžná kapacita již 2000 mAh a v roce 2003 se již prodávají akumulátory s kapacitou 2200 mAh, v roce 2010 jsou běžné kapacity 2700 mAh. Podobný nárůst je i u ostatních rozměrových typů. U akumulátorů rozměru D, kde kapacita byla kolem 5 Ah se dnes setkáme s kapacitou již 9,5 Ah. A že se nejedná pouze o akumulátory pro komerční použití, jako jsou svítilny, rádia apod., nás přesvědčuje francouzský Francouzská firma SAFT je jedním z největších výrobců akumulátorů a baterií v Evropě. SAFT, jehož akumulátor NiMH o velikosti D (typ VH D) s kapacitou 9,5 Ah je určen i pro elektrická kola a skútry, s povoleným trvalým odběrem 40A a povoleným špičkovým odběrem 100 A.

Hlavní použití

Využití NiMH akumulátorů je v oblasti mobilní komunikace a bezšňůrových telefonů, kde převzaly větší část trhu NiCd akumulátorům se zvýšenou energií. O tento segment se dělí s akumulátory Li-Ion, které pomalu začínají tento segment ovládat.

Dále se s NiMH akumulátory setkáváme v bateriích pro notebooky, v akumulátorovém nářadí, v nouzových světlech, ve videokamerách a v dalších elektronických zařízení.

Novou oblastí pro NiMH akumulátory jsou již zmíněná elektrická kola a skútry, kde se můžeme setkat krom akumulátoru s rozměr D i s rozměrem F, u kterého jmenovitá kapacita se pohybuje kolem 16 Ah (SAFT typ VH F). Když srovnáme kapacitu rozměru F s NiCd akumulátorem, který má 7 Ah, je to dost velký pokrok a parametry jsou již srovnatelné s NiCd akumulátory a v některých případech parametry NiCd akumulátorů překračují. Jedním z parametrů, pokud sledujeme jen absolutní čísla, je trvalý vybíjecí proud — elektrický proud dodávaný baterií během jejího vybíjenívybíjecí proud, který je u typu VH F 50 A a u NiCd akumulátoru VR 7 F je jen 35 A. Pokud však se na stejný parametr díváme z hlediska násobků kapacit, tak neustále vede NiCd, který má vybíjecí proud povolen vlastně v hodnotách pětinásobku své kapacity a u NiMH je to 3násobek jmenovité kapacity. Zajímavější je však srovnání u těchto dvou typů z hlediska rozsahu povolených teplot při nabíjení. U NiCd akumulátorů musí být při nabíjení teplota nad 0 °C a při zrychleném nad +5 °C a při rychlém nad +10 °C u NiMH akumulátoru je tato hranice u všech třech typů nabíjení již od hodnoty –5 °C, způsobeno je to vlastně tím, že NiMH akumulátor se zahřívá již od počátku svého nabíjení (viz graf nabíjení NiMH akumulátorů v kapitole Nabíjení hermetických akumulátorů), ale NiCd akumulátor se zahřívá, až když dochází k přebíjení — pokračující nabíjení plně nabitého akumulátorového článku nebo baterie přebíjení.


Diskuze ke stránce Válcové NiMH akumulátory

Marek R. ELR: Dotaz na značku

zdravím, chtěl bych se zeptat co znamená na baterii když má údaje třeba 12V 17Ah (20HR)
Tak co znamená to 20HR?  

Protože na 40Ah baterce je zase 10HR
tak mi to nějak nejde dohlavy co by to mohlo být.
Děkuji

reagovat 4. 7. 2012  15:26:59 p# vote+ vote- report +19

Luděk Stehlík: Re: Dotaz na značku

Přeji dobrý den,
pravděpodobně se Vám jedná o VRLA olověnou baterii. Údaj 20 HR znamená, že kapacita je zkoušena vybíjecím proudem pro 20-ti hodinové vybíjení. Pokud máte baterii 17Ah, jmenovitá kapacita 17 Ah je stanovena při vybíjecím proudu 0,85A (17 Ah/20 hod = 0,85 A). Pokud vezmu stejnou VRLA baterii 12V/17 Ah, tak při vybíjecím proudu 10HR (1,5 A) má již kapacitu 15Ah, při vybíjecím proudu 5HR (2,6 A) má kapacitu 13 Ah a při vybíjecím proudu 1 HR (proudem 10 A) má kapacitu 10 Ah, Jako příklad může sloužit technická specifikaci pro baterii Panasonic 12V/17Ah: shop.battex.cz .
U NiCd, NiMH a Li-ion akumulátorů se jmenovitá kapacita uvádí vždy při 5-ti hodinovém vybíjení, U VRLA baterrií většinou při 20 hodinovém vybíjení, u VRLA akumulátorů pro vysoké proudy se uvádí kapacita vztažená na 10 hodinové nebo hodinové vybíjení. Ale více informací je vždy obsaženo v technické specifikaci akumulátoru.
Větší problém je třeba u primárních (nenabíjecích) baterií , tam se jmenovitá kapacita uvádí v závislosti na vybíjecím odporu nebo na režimu vybíjení. Více o problematice jmenovité kapacity je na stránkách: www.battex.info />

reagovat 4. 7. 2012  16:54:59 p# vote+ vote- report +35

Jaroslav Omelka: kde koupím HR15/51

Dozvěděl jsem se všechno o složení a použití baterií, jen jsem nikde nenašel, kde tyto baterie mohu koupit. Je to pro mně životně důležité, po třerch hodinách brouzdání jsem nabitý teorií, ale nemohu fotit fotoaparátem SONY Cyber-shot DSC-H5, poněvadž nikde nrmohu sehnat potřebné baterie.
Moc děkuji za odpověď, případně za radu.
S pozdravem Omelka Jaroslav

reagovat 9. 11. 2014  19:05:20 p# vote+ vote- report +18

Luděk Stehlík: Re: kde koupím HR15/51

Přeji dobrý den, baterie HR15/51 můžete zakoupit například v e-shopu BATTEX. Pro uvedený fotoaparát bych doporučil články Eneloop s kapacitou 1900 mAh (shop.battex.cz) nebo s kapacitou 2450 mAh (shop.battex.cz).

reagovat 10. 11. 2014  11:28:53 p# vote+ vote- report +21

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.