Výměna článku v baterii

Kapacita baterie sestavené sériovým zapojením několika akumulátorových článků je dána kapacitou nejslabšího z nich. Její životnost je ve většině případů ukončena „zhroucením“ jednoho z těchto článků. Pokud toto nastane u relativně nové baterie, je možné její opravu provést výměnou tohoto vadného článku. Je však neekonomické, tímto způsobem opravovat staré baterie, kde většina článků je před ukončením své funkceschopnosti. Po výměně prvního vadného akumulátoru je nezbytné v krátké době provádět náhradu dalších článků, což je velice pracné a nákladné zvláště u baterií v plastových pouzdrech a u baterií obsahujících řadu elektronických prvků. Rovněž neodborné otevírání plastových pouzder často vede k jejich neopravitelnému poškození nebo k narušení plošných spojů či kontaktů a tím k znehodnocení celé baterie. Proto se doporučuje provést vždy výměnu všech akumulátorových článků v baterii.

Podobný problém nastává u zařízení, kde se vkládají jednotlivé komerční akumulátorové články. Nedoporučuje se kombinovat akumulátorové články různých výrobců, kapacit nebo dokonce systémů. Pokud dojde ke zničení jednoho nebo několika článků v sadě, je lépe si koupit novou sadu akumulátorů a starší akumulátory použít tam, kde je třeba menšího počtu článků.

Při výrobě akumulátorových baterií se používají akumulátory ze stejné výrobní série, protože mají shodné nebo alespoň velice podobné parametry. U akumulátorových baterií pro zdravotní techniku nebo letecký průmysl se provádí daleko složitější výběr, kde se kromě výběru článků podle kapacit, kontroluje i jejich samovybíjení po 28 dnech a provádí se jejich výběr do baterií podle požadavku zákazníka s přesností 0,5 až 2 %, nebo podle příslušných odvětvových předpisů. Cena takové baterie se ovšem může vyšplhat i na desetinásobek běžné ceny.


Diskuze ke stránce Výměna článku v baterii

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.