Nabíjení akumulátoru v nestandardních teplotách

O škodlivosti nabíjení akumulátorů jak za zvýšených tak i za nízkých teplot bylo pojednáno v kapitole Nabíjení hermetických akumulátorů. Na tomto místě chceme upozornit na další faktory, které omezují teplotní rozsah nabíjení a na jejich důsledky.

Zvýšení teploty předchozím vybíjením

Ke zvýšení teploty nabíjených akumulátorů nemusí docházet pouze díky zvýšené okolní teplotě nebo ponecháním akumulátoru na slunci (v létě na přístrojové desce v autě, apod.), ale často dochází ke zvýšení teploty hlavně v důsledku předchozího vybíjení. Typickým příkladem jsou spotřebiče, kde akumulátor slouží pouze několik málo minut nebo hodin, jako je hlavně akumulátorové nářadí, dětská autíčka, apod. K zahřívání dochází i při nabíjení akumulátorů a zde mohou nastat problémy například při výpadku sítě. Nabíjení akumulátoru se může nacházet těsně před ukončením nabíjení když dojde k výpadku sítě. Akumulátor je zahřátý předchozím nabíjení a po obnovení dodávky proudu v elektrické síti nabíječ čeká na další strmý nárůst teploty nebo na pokles napětí na konci nabíjení, ke kterému ovšem nedojde (viz dále).

K podobnému problému docházelo i u starších typů hands-free sad k mobilnímu telefonu s NiMH akumulátorem, které indikovaly konec nabíjení pouze nárůstem teploty. Pokud se telefon nabil a tím vlastně i zahřál a po krátké době byl ze sady vyjmut a opět vložen, začalo znovu nabíjení, které očekávalo další nárůst teploty akumulátoru. Když se vyjmutí a znovu vložení opakovalo několikrát, telefon se neustále přebíjel. Tyto příklady jsme zaznamenali u zákazníků, kteří provádějí prodej zboží, jak se říká, z auta a při každém vystoupení z auta si berou telefon s sebou nebo u zákazníků, kteří nejezdí v autě sami a nechtějí, aby jejich hovor slyšeli i ostatní pasažéři, proto při každém hovoru vyjímají telefon ze sady. Podobný problém jsme objevili u zákazníků, kteří používají radiostanice – ne ti v terénu, ale ti, kteří sedí v kanceláři, radiostanici mají vloženou v nabíječi a několikrát za den ji z nabíječe vyjmou, aby do ní mohli promluvit. Opět, pokud se jedná o rychlonabíječ, který indikuje nárůst teploty, dochází díky vyjímání z nabíječe k neustálému přebíjení akumulátoru radiostanice.

Selhání teplotního ukončení nabíjení

Při zvýšených teplotách může dojít k tomu, že akumulátor se nezačne nabíjet vůbec nebo jen částečně. Příkladem může být nabíjecí metoda TCO (obr. 5.6), kde se hlídá předem stanovená teplota akumulátoru. Může dojít k tomu, že teplota akumulátoru před nabíjením je větší než je teplota, která je nastavena pro ukončení nabíjení. Nabíječ, založený na tomto principu může indikovat, že nabíjení je ukončeno a akumulátor je nabitý a přitom se mohlo stát, že nabíjení vlastně vůbec nezačalo a vlastně ani nezačne. Závada v takovém případě se hledá většinou v akumulátoru, málokdy však v chybě obsluhy.

Může nastat i zcela opačný případ, že akumulátor se neustále přebíjí a nedojde k ukončení nabíjení. Například tam, kde se hlídá nárůst teploty v čase, nedojde při zvýšené teplotě akumulátoru k požadovanému náhlému nárůstu teploty (obr. 5.7) nebo u známé metody „-ΔV“ (obr. 5.4) nedojde k potřebnému poklesu napětí na konci vybíjení (viz obr. 5.11).

Umístění akumulátorů v přístroji

Uvedli jsme zde několik příkladů, kdy může dojít ke zvýšení teploty u akumulátorových baterií. Nesmíme opomenout ještě jednu, velice důležitou chybu, která se objevuje při konstrukci nových přístrojů. Touto chybou je samotné umístění akumulátorů v přístroji. Často akumulátory najdeme v blízkosti transformátorů, výkonových tranzistorů nebo jiných výkonových součástek, které vyzařují tepelnou energii a tím zahřívají akumulátorové baterie. I taková zdánlivá maličkost rozhoduje o životnosti nebo funkčnosti akumulátoru.

6.3.png
6.3. Graf účinnosti nabíjení akumulátorů za různých teplot

Na obrázku 6.3 vidíme, že účinnost nabíjení za zvýšených teplot se rapidně snižuje. Při nabíjení akumulátorů při teplotách pod bodem mrazu je snížena rychlost rekombinace kyslíku, rovněž je sníženo tzv. vodíkové přepětí na záporném elektrodě, na které se začne uvolňovat plynný vodík místo toho, aby se tato elektroda nabíjela. Proto dochází k nárůstu vnitřního tlaku v akumulátoru a k uvolňování plynů přes bezpečnostní ventil, což způsobuje nevratný pokles kapacity a zvýšení samovybíjení. Znovu je tedy nutné zdůraznit, že akumulátory je třeba před nabíjením aklimatizovat po dostatečně dlouhou dobu na pokojovou teplotu.


Diskuze ke stránce Nabíjení akumulátoru v nestandardních teplotách

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.