Vybíjení akumulátoru před jeho nabíjením

Mezi uživateli hermetických akumulátorů je stále rozšířen názor, že akumulátory je před nabíjením nezbytné zcela vybít. Tento mýtus se zachovává z dob, kdy nabíječe určené pro rychlé nabíjení vyhodnocovaly pouze nabíjecí čas a akumulátory se zbytkovým nábojem bylo nutné vybít, aby se v nabíječi nepřebíjely. Jednalo se jak o nabíječe komerční, tak i nabíječe k videokamerám, akumulátorovému nářadí apod. V návodech k použití takového nabíječe většinou byla věta o tom, že ke zvýšení životnosti se doporučuje akumulátor před nabíjením vybíjet. Pro tento druh nabíječe to byla samozřejmě pravda, ale tato věta, vytržená z kontextu, se začala objevovat i v návodech pro nabíječe, které používali již pro akumulátory šetrnější způsob nabíjení. Jak bylo uvedeno v kapitole Nabíjení hermetických akumulátorů, většina profesionálních nabíječů (v mobilních telefonech, v radiostanicích, v akumulátorovém nářadí apod.) a kvalitnějších komerčních nabíječů vyhodnocuje teplotu akumulátoru nebo pokles napětí na konci nabíjení a akumulátory včas vypne. Proto není nutné, respektive je zcela nevhodné, akumulátory s takovýmto nabíječem před nabíjením vybíjet. To, že zbytečné vybíjení akumulátorům neprospívá je zřejmé z obrázku 6.2, kde je zobrazen počet nabíjecích a vybíjecích cyklů v závislosti na hloubce vybití.

6.2.png
6.2.Graf životnosti NiCd akumulátoru pro všeobecné použití

Z grafu jednoznačně vyplývá, že hluboké vybíjení snižuje životnost akumulátorů a naopak, při velmi malých hloubkách vybití může být dosaženo velkého počtu nabíjecích a vybíjecích cyklů. Tento poznatek je využíván např. v kosmické technice. V satelitech jsou akumulátorové baterie šetrně nabíjeny prostřednictvím solárních článků a vybíjeny pouze cca z 5 %, čímž je dosaženo jejich životnosti až několik desítek let. Je samozřejmé, že v případě rychlého nabíjení pomocí nabíječe, který ukončuje nabíjení pouze po proběhnutí určeného času je nutné akumulátory před zahájením nabíjení vybít. Menším zlem, to je snížením životnosti, se tak eliminuje zlo větší, kterým je okamžité zničení akumulátorů velkým proudem při přebíjení. Při normálním, trvalém, nebo konzervačním nabíjení je možné nabíjet akumulátorové baterie bez ohledu na stav nabití článků vkládaných do nabíječe.

I když na obrázku 6.2 je graf pro NiCd akumulátory, podobně se chovají i ostatní typy hermetických akumulátorů (viz kapitola Li - akumulátory a obr. 4.9). Ještě většího rozmachu dosáhl tento mýtus s rozšířením mobilních telefonů, kde se doporučení o vybíjení akumulátorů před jeho nabitím objevovalo snad ve všech návodech k použití i když není nám znám nabíječ pro mobilní telefon, který by používal k ukončení nabíjení časovač. Není účelem na těchto stránkách spekulovat o tom, zda se jednalo o neznalost problematiky hermetických akumulátorů nebo zda to byl zcela cílený záměr, který vedl k tomu, že akumulátory přečkaly pouze šestiměsíční záruční dobu a zákazník byl nucen si zakoupit novou baterii. V seriózních návodech k použití a u seriózních prodejců se již lze setkat s doporučeními, které vedou k prodloužení životnosti akumulátorových baterií a tím i k větší spokojenosti zákazníků, o častějším nabíjení akumulátorů a hlavně zabránění jejich úplnému vybití.


Diskuze ke stránce Vybíjení akumulátoru před jeho nabíjením

R.Velimský: údržba baterie

Koupil jsem el.kolo s baterií LiFePO4. Baterie je z výroby nabitá.
Obchodník doporučuje baterii úplně vybít a pak plně nabít. Je to
správný postup? A jak potom pokračovat s nabíjením?
Děkuji za vyjádření!

reagovat 24. 4. 2013  10:57:31 p# vote+ vote- report +28

Luděk Stehlík: Re: údržba baterie

Přeji dobrý den, určitě bych doporučoval začít obráceně, tedy nabíjením nikoliv vybíjením. Nevím, jak si prodejce představuje úplné vybití. Zda postavit kolo na stojánek a zapnout motor naprázdno? To je určitě nesmyslné a tak trochu zbytečné. I po prvním nabití dá baterie více než 95% své kapacity, pokud je, jak píšete, z výroby nabitá a nebyla skladována někde 2 roky. Lithiové akumulátory se nabíjejí konstantním napětím, takže nemůže dojít k přebíjení baterie, proto je možno dát baterii na nabíječ po každém použití kola. Určitě nemusíte, a také to nedoporučujeme, vybíjet baterii ze 100%.

reagovat 24. 4. 2013  12:23:25 p# vote+ vote- report +17

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.