Baterie oxid měďnatý-lithium

f

Definice:primární baterie — baterie, která není určena k nabíjení elektrickým proudem, neboť na rozdíl od akumulátorového článku je elektrochemická reakce v ní nezvratnáprimární baterie s nevodným elektrolyt — kapalina nebo tuhá látka obsahující pohyblivé ionty, které ji činí iontově vodivou
elektrolytem
, jejíž kladná elektroda — konstrukční část článku obsahující aktivní materiál, na níž dochází během vybíjení podle konvence k redukční reakcikladná elektroda obsahuje oxid měďnatý a záporná elektroda — konstrukční část článku obsahující aktivní materiál, na níž dochází během vybíjení podle konvence k oxydační reakcizáporná elektroda lithium
Poznámka:
Sekce:482-04-11
Anglicky:lithium copper oxide battery
Německy:Lithium-Kupferoxid-Batterie, f
Francouzsky:pile à l’oxyde de cuivre-lithium, f