Závěrem ke kapitole nabíjení

Nabíjení hermetických akumulátorů je nejdůležitější etapou při jejich používání. Za normálních teplotních podmínek, tedy v teplotě od +5 do +25 °C je akumulátor schopen pojmout nejvíce energie (viz obr. 6.3 – Účinnost nabíjení v různých teplotách) a dosáhnout největší životnosti. Proto je lépe akumulátor, který je příliš studený nebo naopak teplý, před nabíjením nechat aklimatizovat. Je všeobecně známo, že rychlost chemických dějů je výrazně ovlivňována teplotou. Při nízkých teplotách se snižuje rychlost rekombinace kyslíku probíhající podle rovnic (3) a (6). Při teplotách blížících se k nule a nižších dochází k snížení tzv. vodíkového přepětí na kadmiové elektrodě, při nabíjení se začíná uvolňovat plynný vodík i na nenabité záporné elektrodě. Vysoké teploty snižují nabíjecí účinnost kladné elektrody NiCd a NiMH akumulátorů a zároveň urychlují chemické narušování separátorů. Většina nabíječů, ať k ukončení nabíjení používá jakoukoliv dříve uvedenou nabíjecí metodu nebo kombinaci těchto metod, je konstruována pro pokojové teploty. Jsou však i nabíječe (hlavně pro profesionální akumulátorové nářadí nebo pro kvalitní radiostanice), které sledují teplotu akumulátorové baterie a nezačnou nabíjet, dokud teplota není v předem stanoveném rozsahu, ale těch není tak mnoho. Toto využívá například Bosch v nabíječích pro profesionální nářadí, nabíječe pro radiostanice Bendix-King nebo i český tester a nabíječ akumulátorů pro radiostanice Matra G2 a Matra G3 (Jupiter - TPH 700): BTX-G2-3. Pamatujte, že zbytečné přebíjení snižuje životnost akumulátorů.

Uvedli jsme u jednotlivých metod ukončení nabíjení hlavně jejich nevýhody, sami si však můžete udělat závěr, že většina těchto metod selhává při nestandardních teplotách. Často se setkáváme s problémy při nabíjení, kdy se do nabíječe vloží akumulátorová baterie právě vyjmutá z akumulátorového nářadí nebo mobilní telefon, který ležel v létě na přístrojové desce automobilu. V lepším případě nabíječ nezačne nabíjet, protože teplota je příliš vysoká a v tom horším případě nabíječ neustále nabíjí, protože nedochází k očekávanému nárůstu teploty a přebíjením se část nebo někdy i veškerá energie vložená nabíjením přeměnila na teplo, a to způsobí pokles životnosti daného akumulátoru, pokud nedojde k jeho okamžitému zničení.

5.11.png
5.11 Nabíjení NiCd akumulátoru proudem 0,3 It za různých teplot

Na obrázku 5.11 jsou typické nabíjecí charakteristiky akumulátoru za různých teplot. I když metodu –ΔV se doporučuje použít až od nabíjecích proudů větších nebo rovných 0,5 It, lze pokles napětí indikovat v tomto případě i u nabíjecích proudů 0,3 It, ale pouze tehdy, když teplota nebude zvýšená, jak je z obrázku patrno. Při teplotě nad +40 °C by selhaly všechny napěťové metody i metody teplotní, protože nabíjecí proud není tak velký, aby dokázal způsobit větší nárůst teploty na konci nabíjení.

Na obr. 5.12 jsou nabíjecí křivky hermetických NiCd akumulátorů nabíjených proudem 1 It za různých teplot. V porovnání s obrázkem 5.11 je zřejmé, že při velkých nabíjecích proudech je nárůst napětí a jeho následující pokles (tzv. nabíjecí pík, z anglického slova peak – špička) mnohem výraznější, a to i za vyšších teplot, což dává lepší možnost indikace stavu plného nabití a počátku přebíjení.

Nesmí se zapomenout také na to, že se neustále zvyšují kapacity akumulátorů nebo se používá paralelní řazení akumulátorů a nabíjecí proudy původních nabíječů, které byly dostatečně velké, aby se mohla použít metoda indikace poklesu napětí nebo vzrůstu teploty, jsou pro akumulátory z vyšší kapacitou tak malé, že k poklesu napětí nebo nárůstu teploty nedojde a nabíječ je neustále nabíjí nebo vyhodnotí tyto akumulátory po několika hodinách jako vadné.

Velkým problémem je nabíjení akumulátorů s teplotou pod bodem mrazu. I když bylo zmíněno, že některé NiMH akumulátory lze nabíjet již od –5 °C, většina akumulátorů tuto vlastnost nemá. Při nabíjení akumulátorů s teplotou pod bodem mrazu dochází k uvolňování plynů přes bezpečnostní ventil a tím vlastně k jeho zničení. Akumulátor s porušenou hermetizací má velké samovybíjení a zvyšuje se jeho vnitřní odpor. Samovybíjení může dosáhnout až 100 % během 24 hodin. Mohlo by se říci, že takové nabíjení je málo pravděpodobné, ale zkušenosti jsou jiné. Typickým příkladem jsou radiostanice. Majitel takové radiostanice přijde po jejím delším používání za mrazu v terénu do kanceláře a ihned ji vloží do nabíječe, aniž by vyčkal na prohřátí baterie. Dalším příkladem může být ruční akumulátorové nářadí uložené v nevytápěných garážích nebo zapomenutý mobil nebo akumulátorová svítilna v autě, samozřejmě se tím myslí v zimě.

5.12.png
5.12 Nabíjení NiCd akumulátoru Panasonic typu S proudem 1 It za různých teplot

Pokud dojde k poškození akumulátoru, dojde i ke zvýšení vnitřního odporu akumulátoru, což může mít za následek, že u jednoúčelových nabíječů pak nejde tento akumulátor zcela nabít, protože k plnému nabití potřebuje větší napětí než je nastaveno v takovém nabíječi. Nabíječ akumulátor vyhodnotí jako vadný nebo indikuje jeho plné nabití již za několik minut.

Jeden z dalších problémů, které se vyskytují hlavně u časového nabíjení zrychleným nebo rychlým nabíjení je úbytek kapacity způsobený stářím akumulátoru, respektive jeho životností. Takový nabíječ je konstruován na určitou jmenovitou kapacitu akumulátoru, ale je třeba si uvědomit, že akumulátorová baterie po určitém počtu cyklů začne svoji kapacitu pomalu ztrácet. Jakmile toto nastane, začne docházet k lavinovitému ději. Akumulátor má menší kapacitu, tím pádem se díky časovému hlídání začne na konci nabíjení více přebíjet, tím se snižuje jeho životnost a kapacita a při dalším nabíjení je to horší a horší, až se akumulátor vlastně přebíjením zničí.


Diskuze ke stránce Závěrem ke kapitole nabíjení

Milan Hud§ák: Blikání kontrolky nabíjení při vložení NIcd baterii AA,AAA do nabíječky k nabíjení

Od jiste doby mi to začli některé nabíjecí baterie dělat a nevím proč.Zda je to vada baterí nebo vada nabíječky.Diky za radu Milan

reagovat 24. 4. 2012  01:29:25 p# vote+ vote- report -63

Luděk Stehlík: Re: Blikání kontrolky nabíjení při vložení NIcd baterii AA,AAA do nabíječky k nabíjení

Přeji dobrý den, rád bych Vám poradil, ale neznám podrobnosti o nabíječi. Vše by mělo být ale v návodu k použití. Pokud se tato "závada" objevuje jen u některých typů akumulátorů, tak bych hledal problém v těch akumulátorech nikoliv v nabíječi. Blikání kontrolky může znamenat pokaždé něco jiného, u některých nabíječů to znamená nabíjení, u jiných třeba zvýšenou teplotu akumulátorů, u jiných zase zvýšené napětí při nabíjení (velký vnitřní odpor). Pokud tuto informaci nenajdete v návodu k použití, zašlete mi typ nabíječe, zkusím zjistit podrobnosti.

reagovat 30. 4. 2012  09:03:54 p# vote+ vote- report +21

Hudák Milam: Re: Re: Blikání kontrolky nabíjení při vložení NIcd baterii AA,AAA do nabíječky k nabíjení

Omlouvám se že jsem se k odpovědí dříve nedostal ale to blikání NiCd nabíjecích baterií ať už AA nebo AAA je již neúměrné Dělá mi to již u
deseti NiCd AA pěti AAA a jedne NiMh D. Ostatních osm AA,pěti AAA a třech NiMh D probíhá vybíjení a následné nabíjení normálně.Mám nabíječku MW5798 Intelligent Charger. Imput /DC 12V 500mA 230V AC with adapter MW1205. Charge Current / Constant pulse current of 800mAh.Bost Change Current / 1/2 constant pulse current.Trickle charge Current / 1/10 constant pulse current.Discharge Current for 9V /15-20mA.Detect Metod /-AV,+AV.To jsou technické data uvedena na nabíječce.Práce nabíječky je taká že při vybíjení svítí klidná žlutá,po vybití se přepne na nabíjení a to svítí klidná červena a po nabití se přepne na udržovací režim a svítí zelena,ale u těch ostatních baterii bliká červena a pípa signál.V návodu o této situaci není nic.Nejhorší ale je že mi blikají i na rychlonabíječce značky Trust pro nabíjení dvou nebo čtyř AA nebo AAA baterii tak že podle toho soudím že to bude v bateriích jenom nechápu proč když nejsou zas tak často nabíjené.Předem díky za odpověď Milan

reagovat 30. 8. 2012  16:57:23 p# vote+ vote- report -9

Luděk Stehlík: Re: Re: Re: Blikání kontrolky nabíjení při vložení NIcd baterii AA,AAA do nabíječky k nabíjení

Přeji dobrý den, u této nabíječky se nabíjí vždy dvojice, takže problém může být třeba jen v jednom článku z té dvojice. Blikání hlásí velký vnitřní odpor akumulátorů, resp. překročení napětí 3V pro dvojici akumulátorů, způsobené zvýšeným vnitřním odporem. Do slotu pro nabíjení by se měly vkládat baterie nejen stejného rozměru, ale i stejné kapacity, myšleno tím stejně vybité akumulátory. Pokud tam vložíte jeden vybitý akumulátor a jeden částečně nabitý, jeho kapacitu nesrovnáte ani když budete nejdříve články vybíjet. A při nabíjení bude jeden málo nabitý nebo druhý přebíjený.
Pokud Vám akumulátory nejdou nabít ani jinou nabíječkou, bude závada v akumulátorech, nikoliv v nabíječce.
Proč akumulátory jsou zničené, nemohu na dálku posoudit. Pokud baterie zas tak často nepoužíváte, nezapomeňte, že NiMH akumulátory se musí skladovat v nabitém stavu, tzn. po použití nabít a pak teprve je nechat někde v šuplíku a popřípadě po dalších 6-ti měsících je dobít alespoň 50-ti % kapacity.

reagovat 31. 8. 2012  08:22:32 p# vote+ vote- report -15

apac3: omylem NiCd do NiMh nabíječky a naopak - co to udělá ?

Poprosím o popis, co se stane, když zaměním baterii a dám omylem NiCd nabíjecí baterii do NiMh nabíječky a naopak ? Děkuji.

reagovat 24. 9. 2014  14:47:32 p# vote+ vote- report +14

Luděk Stehlík: Re: omylem NiCd do NiMh nabíječky a naopak - co to udělá ?

Přeji dobrý den,
odpověď není zcela jednoznačná. Předpokládám, že máte automatickou nabíječku.
Ale pokud máte nabíječ, který je jen pro nabíjení NiMH akumulátorových baterií a je řízen poklesem napětí na konci nabíjení, tak dojde k předčásnému odpojení nabíjení. Pokud tomu je opačně a máte nabíječ pro nabíjení NiCd baterií a nabíjíte NIMH baterii tak nedojde nikdy k požadovanému poklesu napětí a bateri se neodepne z nabíjení a bude neustále přebíjena. Tyto problény jsou více popsány v kapitole o nabíjení hermetických akumulátorů

reagovat 24. 9. 2014  16:22:38 p# vote+ vote- report -46

apac3: Re: Re: omylem NiCd do NiMh nabíječky a naopak - co to udělá ?

Děkuji.

reagovat 24. 9. 2014  16:24:02 p# vote+ vote- report -2

Alena Chaoupková: Nabíjení vysavače - Bosch BBHMOVE1

Dobrý den,  

jak nabíjet aku vysavač, aby co nejdéle vydržel? Baterie Ni-MH, 14,4 V (pak je tu obrázek zpola nabité baterie s údaji 25V, 200 mA). Je vhodné čekat na skoro úplné vybití a či nechávat vysavač stále v nabíječi?  

Předem moc děkuji za odpověď  

Alena Chaloupková 

reagovat 12. 11. 2015  15:05:54 p# vote+ vote- report -2

Luděk Stehlík: Re: Nabíjení vysavače - Bosch BBHMOVE1

Přeji dobrý den,
baterie je nabíjena trvalým dobíjením. Takže vysavač je přizpůsoben k tomu, aby byl neustále nabíjen v nabíječi. Takže i když jedete na 3 týdny na dovolenou, vysavač můžete nechat v nabíječi.
Z hlediska životnosti není dobré nechávat vysavač plně vybít. Jakmile pozorujete i mírný pokles výkonu vysavače, doporučuje se, přestat s vysáváním a ihned dát vysavač do nabíječe.

reagovat 12. 11. 2015  15:22:27 p# vote+ vote- report -19

Alena Chaloupková: Nabíjení vysavače - Bosch BBHMOVE1

Dobrý den, 

děkuji Vám za rychlou odpověď. 

Ať se vám daří, s pozdravem 

Alena Chaloupková

reagovat 12. 11. 2015  15:45:31 p# vote+ vote- report +15

ANNA FARABAUEROVÁ: vysavač ergorapido lithium 18w akumulátorový od elektrolux

Dobrý den.Ráda bych věděla jestli mám vysavač mít pořád připojený k ele ktrice ikdyž je nabitý a já si mohu ohlídat,aby kapacita nabití neklesla pod 25 procent. V tom případě jej znovu dávám dobít.Dělám tak dobře pro baterií?Děkuji za odpověd na e-mail.

reagovat 3. 1. 2016  22:02:06 p# vote+ vote- report -21

Luděk Stehlík: Re: vysavač ergorapido lithium 18w akumulátorový od elektrolux

Přeji dobrý den, akumulátorové vysavače jsou přizpůsobeny k trvalému dobíjení (tzn. aby byly neustále v držáku pro nabíjení). Li-In baterie se nadají přebít. Jakmile je baterie nabita nabíjecí pouk klesá k nule.
Určitě nenechávejte vysavač úplně vybít.

reagovat 20. 1. 2016  16:35:04 p# vote+ vote- report +1

Přidat komentář

U příspěvků, prosíme, udržte jejich obsah v rámci dobrých mravů a platných zákonů Ćeské republiky, pište k tématu, nevkládejte spam a nepoužívejte hrubé výrazivo.

HTML v příspěvcích není povoleno, ale případné hypertextové adresy se automaticky zobrazí jako odkazy.

Za obsah diskuzního příspěvku zodpovídá jeho autor. BATTEX, spol.s r.o. si vyhrazuje právo příspěvky moderovat.