Stejnosměrné napětí

n

Definice:napětí, které je časově nezávislé nebo, v širším významu, periodické napětí, u něhož má primární význam jeho stejnosměrná složka
Poznámky:
Sekce:131-11