Zkratový proud (článků nebo baterií)

m

Definice:maximální proud, který má dodat článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článek
nebo baterie — jeden nebo více článků vybavených prvky nezbytnými pro použití, např. pouzdrem, pólovými vývody, značením a ochrannými prvkybaterie do vnějšího obvodu, jehož elektrický odpor je nulový, nebo do vnějšího obvodu, který sníží napětí článku nebo baterie přibližně na nula voltů
Poznámky:
Sekce:482-03-26
Anglicky:short-circuit current (related to cells or batteries)
Německy:Kurzschlussstrom (einer Zelle oder Batterie), m
Francouzsky:courant de court-circuit (d’un élément ou d’une batterie), m