Napětí naprázdno (článků nebo baterií)

n; napětí nezapojeného zdroje (týká se článků nebo baterií), n

Definice:napětí článek — základní funkční jednotka, skládající se ze sestavy elektrod, elektrolytu, nádoby, pólových vývodů a obvykle separátorů, která je zdrojem elektrické energie získávané přímou přeměnou chemické energie
článku
nebo baterie — jeden nebo více článků vybavených prvky nezbytnými pro použití, např. pouzdrem, pólovými vývody, značením a ochrannými prvkybaterie při nulovém vybíjecí proud — elektrický proud dodávaný baterií během jejího vybíjenívybíjecím proudu
Alias:napětí nezapojeného zdroje (týká se článků nebo baterií)
Poznámky:
Sekce:482-03-32
Anglicky:open-circuit voltage (related to cells or batteries) (OCV)
Německy:Leerlaufspannung (einer Zelle oder Batterie), f
Francouzsky:tension en circuit ouvert (d’un élement ou d’une batterie), f